دسامبر 26, 2017

2018 اولین سال نو نچندان خوب برای اپل

شنیده‌ها ازشرکت اپل حاکی از آن است که کریسمس 2018 برای اپل و مدیران این شرکت  دوران خوبی ندارند  نیست. خبرگزاریهابه تازگی در تحلیل‌های خود عنوان […]